Hoppa till innehåll

Akademi

the International Academy of Osteopathy

Vi är en ledande utbildningsinstitution som erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom osteopati.

Akademin har ett team av högt kvalificerade och erfarna lärare som är dedikerade till att ge studenterna en omfattande förståelse av osteopati, dess principer och tekniker.

Vision och mission av IAO

Vi vill utbilda våra studenter till säkra, kompetenta och självständiga osteopater. Därför erbjuder vi moderna utbildningar som uppfyller de högsta möjliga akademiska standarderna. Vi lägger stor vikt vid en god vetenskaplig grund (Evidence Based Practice). Det förväntas av våra studenter att de alltid agerar utifrån en bred vetenskaplig kunskap.

Kvalitet, Innovation, Erkännande och Respekt är våra värderingar

Det är vad vi på IAO® står för.

Kvalitet
Vi söker ständigt efter sätt att förbättra våra utbildningar. De nuvarande studenterna spelar en viktig roll i detta, bland annat genom deras feedback kan vi förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Innovation
IAO® följer de senaste utvecklingarna noga (Evidence Based Practice). För många år sedan implementerade vi “Blended Learning” i vårt curriculum. Detta innebär att vår undervisningsmetod består av en kombination av klassisk undervisning och e-lärande. Dessutom söker vi ständigt efter sätt att göra Evidence Based Practice-modellen ännu mer synlig i våra utbildningar.

Erkännande
Stort erkännande för osteopati, men också för insatserna från våra medarbetare, lärare och studenter.

Respekt
Inte bara respekt för våra studenter, våra lärare, våra assistenter och medarbetare, utan också för patienterna. Förhållandet mellan osteopaten och hans patient är baserat på ömsesidig respekt.

Osteopatisk profession
IAO® fortsätter att arbeta för akademiseringen av den osteopatiska professionen och för erkännande av osteopati i alla de länder där vi organiserar utbildningar. Samarbete med de befintliga medicinska professionerna är avgörande.