Kwaliteitslabels | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Kwaliteitslabels

De IAO beschikt over verschillende kwaliteitslabels die garant staan voor het niveau van de opleidingen. Deze behaalde kwaliteitsnormen en erkenningen tonen aan dat je bij de IAO juist zit! Wij engageren ons voor een kwaliteitsvolle opleiding.

ISO IAO osteopathie

                                                 

ISO 9001 Kwaliteitslabel

Deze internationale en Europees erkende kwaliteisbewakingsorganisatie erkent The International Academy of Osteopathy als een ISO gecertificeerde school voor Osteopathic Training and Education. Dit betekent dat de school via interne en externe audits bewaakt wordt op de kwaliteit die ze in haar onderwijs en organisatie aanbiedt. Voor meer informatie, klik hier.

 

CEN IAO osteopathie

European Committee for Standardization

Het curriculum van de IAO is volledig conform het CEN - European Committee for Standardization. Deze nieuwe norm is een referentiepunt voor een kwaliteitsvolle klinische praktijk, opleiding, veiligheid en ethiek.

 

WHO osteopathie IAO

World Health Organization - WHO

De kwaliteit van de gedoceerde lesinhoud is conform de WHO Benchmarks for Training in Osteopathy en respecteert daarmee de internationale principes en filosofie van de osteopathie.

 

CPION IAO osteopathie MBK

CPION - Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland

Op 7 oktober 2014 heeft de Toetsingscommissie van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) een positief advies uitgebracht over het curriculum van The International Academy of Osteopathy in het kader van de PLATO eindtermen. Meer info vind je hier.

 

Bologna process IAO osteopathie 

Bologna proces

47 Europese landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Denemarken (landen waar de IAO actief is), hebben het Europese Bologna Proces geïmplementeerd. The International Academy of Osteopathy werkt samen met de Buckinghamshire New University en de University of Applied Sciences. Hierdoor krijgen afgestudeerden officiële Bachelor en Master graden die een rechtsgrond vinden in een accreditie.

 

ECTS IAO osteopathie     

ECTS - European Credit Transfer System

ECTS staat voor "European Credit Transfer System". De studiebelasting wordt sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in Europa uitgedrukt met het internationale ECTS-systeem waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar komt overeen met 60 ECTS-credits. Eén credit staat voor 25 tot 30 studie-uren. Een credit staat tegenwoordig ook bekend onder de oude benaming studiepunt. Meer info vind je hier.