CPION - Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

CPION - Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland

Op 7 oktober 2014 heeft de Toetsingscommissie van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) een positief advies uitgebracht over het curriculum van The International Academy of Osteopathy in het kader van de PLATO eindtermen.

CPION IAO osteopathie MBK

Dit betekent voor de IAO afgestudeerden van de voltijdse opleiding, dat ze naast hun academische graad nu ook het belangrijke diploma “Medische Basiskennis” behalen. Meer info kan je vinden op de website van CPION.
Voor de IAO betekent dit dat onze school geregistreerd is bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.