FAQ | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

FAQ

Heb je vragen over de opleiding of over osteopathie, neem dan eerst hier eens een kijkje. Als je nadien toch nog worstelt met een andere vraag, kan je ons altijd contacteren.

Bucks kiest voor IAO

 1. Wie reikt deze Master of Science in Osteopathy uit?

  Buckinghamshire New University, London, UK, in het kort “BUCKS” (https://bucks.ac.uk/home) De IAO werkt al sinds oktober 2014 met Bucks samen voor onze voltijdse opleiding in Gent en nu accrediteren zij dus ook onze modulaire opleiding in België, Nederland, Denemarken, Zwitserland en ook de PAM "Osteopathie bij Kinderen" in Antwerpen, Oostenrijk en Zwitserland en de PAM "Osteopathie in de Sport" in België en Denemarken.

  Bucks heeft de IAO als haar academische partner in Europa gekozen. Deze universiteit heeft vastgesteld dat de IAO de beste waarborg is om haar Masteropleiding in de osteopathie in Europa aan te bieden.

 2. Via de IAO kon je toch al een Master in de osteopathie behalen? Een Master, uitgereikt door The University of Applied Sciences Tyrol te Innsbruck, Oostenrijk. Waarom dan deze Master?

  De IAO blijft ook de Master van fhg aanbieden. Beide Masters hebben dezelfde wettelijke erkenning in meer dan 45 Europese landen, want beide zijn volledig in overeenstemming met de Bologna akkoorden.

  Het verschil tussen beide Masters ligt:

  • In het te volgen opleidingstraject: Innsbruck: in dit opleidingstraject ligt de focus vooral op het academische (statistiek, methodologie, …) Bucks: in dit opleidingstraject ligt de focus op de osteopathie, zonder het academische uit het oog te verliezen.
  • In de duur van het te volgen opleidingstraject: Innsbruck: 2 jaar die DEELS in het IAO-curriculum zit. Men behaalt deze Master ten vroegste na 6 jaar. Bucks: 2 jaar die VOLLEDIG in het IAO-curriculum zit. Men behaalt deze Master ten vroegste na 4 jaar.
  • In de uitoefening van het beroep: Innsbruck: in bepaalde landen is het niet eenvoudig om met deze Master het beroep te mogen uitoefenen. Bucks: met deze Master is het geen enkel probleem om bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk het beroep uit te oefenen! Deze Master is m.a.w. de enige echte wettelijk erkende Master in het Verenigd Koninkrijk!
  • In de prijs: Een opleiding op 4 jaar is nu eenmaal goedkoper dan één op 6 jaar.
 3. Is die nieuwe Master van Bucks nu niet minder waard dan die van Innsbruck? Want de Bucks Master kan op 4 jaar behaald worden, wat 2 jaar minder is dan die van Innsbruck.

  Zeker niet. Zowel de Master van Bucks als die van Innsbruck zijn volledig conform met de Bologna akkoorden. Of anders gezegd: beide Master diploma’s zijn wettelijk erkende diploma’s in meer dan 45 Europese landen. Wat de uitoefening van het beroep van osteopaat betreft biedt de Master van Bucks meer mogelijkheden. Zo kan je met deze Master probleemloos in het Verenigd Koninkrijk aan de slag! In sommige landen wordt soms gezegd dat de Master van Innsbruck “een beetje raar is” omdat de uitoefening van de osteopathie in Oostenrijk (waar The University of Applied Sciences Tyrol te Innsbruck is gevestigd) niet wettelijk geregeld is. Dit klopt, maar dit is dus niet het geval met de Master van Bucks.

 4. Hoe ziet het opleidingstraject eruit?

  Er zijn 3 opleidingstrajecten:

 5. Waar zal de IAO deze Master aanbieden?

 6. Waarom biedt de IAO dit niet in al haar centra aan?

  Voorlopig zijn enkel onze modulaire opleidingen in België, Nederland, Denemarken, Zwitserland en Israël, onze voltijdse opleiding in België en de PAM's Osteopathie bij Kinderen en Osteopathie in de Sport geaccrediteerd door Bucks. Uiteraard willen we dit heel graag doortrekken naar onze andere Duitstalige en Franstalige opleidingen en we zijn hier ook al volop met bezig. Het is zo dat Bucks alle centra eerst moet gaan bezoeken, wat heel wat tijd vergt. We doen ons best om deze Master zo snel mogelijk aan te bieden in al onze centra.

 7. Kan ik als Vlaming beroep blijven doen op de KMO portefeuille?

  Zeker. Er verandert niets aan de huidige procedure en terugbetaling. Meer info over KMO vind je hier

 8. Is een kinesitherapeut/fysiotherapeut verplicht om het opleidingstraject op 4 jaar volledig af te werken?

  Neen. Er bestaat een leuke flexibiliteit die wij aan de IAO zeer belangrijk vinden en wat in overeenstemming is met de Bologna akkoorden. Je mag er dus langer dan 4 jaar over doen.

 9. Moet er een thesis geschreven worden?

  Ja, om de Master of Science in Osteopathy te kunnen behalen moet je sowieso een thesis schrijven, gelijk welk opleidingstraject je ook kiest.

 10. Ik kom van een andere school en ik heb daar het DO-diploma behaald. Kan ik nog altijd mijn Master behalen bij jullie?

  Ja. Je zal eerst een toelatingsexamen moeten doen en als je daarvoor slaagt, kan je bij ons de twee-jarige bijscholing Osteopathie bij Kinderen volgen en op deze manier je Master of Science in Osteopathy behalen. 

 11. Kan ik, na het behalen van deze Master, verder doen voor een PhD?

  Zeker! Je kan dan jouw project indienen bij Bucks.

Opleiding

 1. Wat is het verschil tussen osteopathie en kinesitherapie/fysiotherapie?

  Het antwoord op deze vraag wordt in dit filmpje gegeven door Luc Peeters, één van onze directeurs.

 2. Wat is de ISO 9001 kwaliteitsnorm precies?

  Alle informatie over ISO kan u hier terugvinden.

 3. Wat is de Bolognaverklaring eigenlijk?

  De ministeries van onderwijs uit 46 landen en de Europese Raad verklaren hun gemeenschappelijke intenties betreffende de organisatie van hoger onderwijs in Europa. Hun intenties zijn:

  • Men kwam in Europa tot een gelijkwaardig raamwerk voor diploma's: Bachelor/BA - Master/MA - PhD/doctoraat. Men wil ook de toevoeging van een “diploma-supplement”. Dit is een beschrijving van de academische carrière van de afgestudeerde en een objectieve beschrijving van zijn competenties. In de meeste landen is deze BAMA structuur reeds ingevoerd.
  • Men moet in Europa een creditsysteem ontwikkelen om de mobiliteit van de studenten te promoten (ECTS). In alle landen is dit systeem nu in gebruik.
  • Men moet de studentenmobiliteit in Europa stimuleren door de obstakels (linguïstisch en financieel) voor deze mobiliteit weg te werken.
  • Men moet in Europa meer gaan samenwerken op het vlak van kwaliteitszorg om tot vergelijkbare criteria en methoden te komen. “The European Higher Education Area - EHEA” en de “European Standards and Guidelines for quality assurance” werden ontwikkeld.
  • Externe en interne kwaliteitszorg moet in alle scholen geïmplementeerd worden.
  • Aanmoedigen van partnerships tussen alle mogelijke opleidingsinstituten.
  • Buitenlandse kwalificaties moeten in elk land erkend worden.
  • Het belang van research wordt onderlijnd.

  De IAO voldoet aan de Europese kwaliteitscriteria:

 4. Nadat ik afgestudeerd ben, wil ik actief blijven meewerken aan de verdere evolutie van de osteopathie. Wat zijn mijn mogelijkheden?

  Jaarlijks organiseert de IAO meerdere Post Academische Modules. Wetenschappelijkheid en kwaliteit zijn ook in deze opleidingen prioritair. Prominente wetenschappers van diverse universiteiten komen je vertellen over hun nieuwste bevindingen.

  De IAO-afgestudeerde krijgt ook de toegang tot buitenlandse congressen. Zo kan je bijvoorbeeld lid worden van The American Academy of Osteopathy (A.A.O.), de overkoepelende organisatie van de 26 Amerikaanse universiteiten waar je osteopathie kan studeren.

  Maar er is meer! Je las al bij andere vragen dat de IAO zo’n 2500 studenten telt. Dit aantal neemt elk jaar toe dus dat betekent dat de IAO alsmaar meer assistenten en docenten nodig heeft. Je hebt dus de mogelijkheid om een carrière als docent aan de IAO uit te bouwen zowel in binnen- als in het buitenland. Het is duidelijk dat de IAO de voorkeur geeft aan getalenteerde en gemotiveerde mensen die ook door ons werden opgeleid. Als je interesse hebt, stuur dan een mailtje met je kandidatuur naar anais.lason@osteopathy.eu.

 5. Waarom Master? Waarom academisering?

  Osteopathie maakt deel uit van de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie duidelijk wordt voorgeschreven. We zijn dan ook verplicht om een hoogwaardig academisch niveau na te streven, enerzijds om de patiënten de zekerheid te geven dat osteopathie behandelingen veilig en efficiënt zijn, complementair aan de klassieke geneeskunde en anderzijds om aan andere gezondheidswerkers aan te tonen dat osteopathie en de uitoefening ervan gestoeld is op een degelijke wetenschappelijke basis.
  Als artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere gezondheidsberoepen op masterniveau opgeleid worden, moet de osteopathie-opleiding ditzelfde niveau hebben opdat osteopathische beroepsorganisaties met MSc.Ost.-afgestudeerden ernstig kunnen overkomen bij ministeries en vergelijkbare beroepsinstanties. Elke opleiding zal zichzelf verheerlijken, enkel opleidingen die zich extern en objectief laten beoordelen (academische en organisatorisch) genieten een verdiende hoogstaande reputatie. IAO studenten en afgestudeerden zien het belang van deze academisering van het beroep in. Ze gaan voor kwaliteit in opleiding en te behalen graden. Bewijs hiervoor is het succes van onze modulaire Masteropleidingen in Belgïe, Nederland, Denemarken, Zwistersland en Israël. Ook het rapport van het Kenniscentrum KCE (Ministerie van Volksgezondheid) verwijst naar twee academische opleidingen: ULB en IAO. Hierbij is het enkel de IAO opleiding die eveneens de WHO Benchmarks for Training in Osteopathy volgt en daarmee de osteopathische principes respecteert.

 6. Reiken alle instituten een gelijkwaardige MSc. Ost. uit?

  Neen. Er zijn wel degelijk verschillen:

      Vlaanderen: Volgens het onderwijsdecreet: in artikel 25, §6 van dit structuurdecreet staat heel duidelijk te lezen: “Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend.”

      Brussel en Wallonië: Een “Master complémentaire” is zoals het woord zegt complementair aan kinesitherapie en alle osteopaten willen onafhankelijk van de kinesitherapie functioneren.

      Nederland: De graad MSc.Ost. mag gedragen worden als hij geaccrediteerd is.

      Duitsland: In sommige Bundesländer zoals Sachsen wordt door privé universiteiten (Dresden International University - DIU) een MSc.Ost. afgeleverd die niet geaccrediteerd is door een door het ENQA geaccrediteerde instelling zoals ZeVA, Duitse accrediteringsorganisatie. Dit betekent dat men deze titel wettelijk enkel in Sachsen kan voeren en dat het onderwijsprogramma niet conform het Bologna Proces verloopt. Andere Europese landen erkennen deze graad niet.

      Oostenrijk: Hier worden non-degree masters (minder dan 120 credits) en degree masters (120 credits) afgeleverd. Beide zijn correcte masters maar enkel de degree master kan rechtstreeks leiden tot doctoraat of PhD.

      Zwitserland en Liechtenstein: Omdat Zwitserland de Bologna verklaring ondertekende mag de titel MSc.Ost. gedragen worden enkel indien het gaat om een geaccrediteerde master.

      Denemarken: Omdat Denemarken de Bologna verklaring ondertekende mag de titel MSc.Ost. gedragen worden enkel indien het gaat om een geaccrediteerde master.

      Er bestaan ook Master of Arts. Deze masters zijn bedoeld voor technische onderwijsrichtingen. Osteopathie is een wetenschappelijke richting waardoor de master of science MSc.Ost. noodzakelijk is.

      De MSc.Ost. uitgereikt door de University of Applied Sciences-Tyrol (fhg) in samenwerking met de IAO, is een degree master van 120 credits (totaal van de opleiding 300 credits), geaccrediteerd door FHR en volledig conform het Bologna Proces waardoor deze graad enerzijds kan leiden tot PhD of doctoraat en anderzijds in alle (46) Europese landen wettelijk mag gedragen worden.

 7. Moet ik fysiotherapie/kinesitherapie opgeven als ik osteopaat word?

  Studenten die aan de IAO een opleiding volgen, melden ons dat ze spontaan de aangeleerde osteopathische inzichten en technieken toepassen in hun praktijk. In het begin van de opleiding is dit uiteraard nog beperkt maar naarmate de opleiding vordert, kiezen de studenten ervoor om hun patiënten meer en meer op een osteopathische manier te behandelen. Het is ook zo dat beroepsverenigingen ervoor ijveren dat hun leden volledig overstappen naar osteopathie. Hiervoor hebben we alle begrip omdat dit de profilering van de osteopathie natuurlijk enkel maar ten goede komt.

  Dit betekent niet dat osteopaten geen respect hebben voor de fysiotherapie/kinesitherapie. Juist integendeel, osteopathie houdt zich bijvoorbeeld niet onmiddellijk bezig met revalidatie na bv. fracturen of andere aandoeningen. Samenwerken met andere medische disciplines is een must, ook voor osteopaten.

  In dit filmpje, legt Luc Peeters, één van onze directeurs, nog eens kort uit wat precies het verschil is tussen osteopathie en fysiotherapie.

 8. Moet ik veel noteren tijdens de lessen?

  Je kiest zelf wat en hoeveel je noteert maar in principe staat alle leerstof in onze handboeken, onze e-books en in onze digitale syllabi.

 9. Mag ik tijdens de lessen video-opnames maken?

  Neen. Alle studenten krijgen van ons toegang tot e-books en virtuele klassen waarin alle testen en technieken worden getoond.  Op die manier kunnen de aangeleerde testen en technieken thuis nog eens herbekeken worden. Wij zijn van mening dat je aandacht tijdens de lessen moet uitgaan naar de docent en de leerstof, niet naar filmen.

 10. Klopt het dat de IAO een belangrijke rol speelt in de verdere evolutie van de osteopathische geneeskunde?

  In de totstandkoming van de wet “Colla” op de niet-conventionele geneeswijzen speelde de I.A.O. een belangrijke rol. Zo werd bijvoorbeeld aan de directie van de IAO gevraagd om in het Belgisch federaal parlement te gaan debatteren met de parlementsleden. Niet onbelangrijk als men weet dat er heel wat oppositie werd gevoerd tegen deze wet.

  Het is een traditie geworden dat prominenten de diploma’s aan de IAO komen uitreiken. In het verleden waren dat bijvoorbeeld toenmalig burgemeester van de stad Gent Frank Beke, huidig burgemeester van de stad Gent Daniël Termont, toenmalig voorzitter van de provincieraad Oost-Vlaanderen Piet Van Eeckhaut, toenmalig federaal parlementsvoorzitter Herman De Croo, huidig Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, Provinciegouverneur Jan Briers, …

  Op 29 juni 2002 reikte senator Marcel Colla, destijds Minister van Volksgezondheid en “vader” van de wet op de registratie van de osteopaten (wet op de niet-conventionele geneeswijzen), de diploma’s aan de IAO promovendi uit.

  De IAO is lid van en werkt nauw samen met de Osteopathic International Alliance (OIA) met zetel te Chicago. Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld om de academische criteria van de osteopathie over de hele wereld te bepalen.

 11. Ben ik wel verzekerd wanneer ik de mij aangeleerde technieken toepas op patiënten?

  Vanaf de eerste cursusdag kan ja als IAO-student lid worden van de beroepsvereniging BVBO-UPOB (Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten, samensmelting van het ROB en SBO-BVO) en van de The European Federation of Osteopaths - E.F.O. Dit biedt jou de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die zowel de kinesitherapeutische als de pas aangeleerde osteopathische technieken verzekert.

 12. Vanaf welk moment kan ik de geziene stof in de praktijk toepassen?

  Het IAO-curriculum is modulair opgebouwd. Dit betekent dat iedere module een eenheid is waarin je een volledige lichaamsregio zal behandelen. Na iedere module ben je dus klaar om de geziene stof op een veilige manier in de praktijk toe te passen.

 13. Ben ik een erkend osteopaat wanneer ik bij de IAO afstudeer?

  Ja. Met het D.O. diploma van de IAO krijg je immers toegang tot de Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten (BVBO-UPOB, fusie tussen ROB en SBO-BVO), tot de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en tot het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Het lidmaatschap van deze registers zorgt er dan voor dat de door jou verstrekte osteopathiebehandelingen door de ziekenfondsen worden terugbetaald.

 14. Welke vertebrale manipulaties zal ik aan de IAO leren?

  Zowel die met de lange als met de korte hefboom, waarbij de veiligheid voor de patiënt centraal staat.

 15. Klopt het dat de IAO de grootste school voor osteopathie in Europa is?

  Aan de IAO studeren momenteel meer dan 2500 studenten (een honderdtal artsen, de anderen zijn kinesitherapeuten en fysiotherapeuten) verspreid over Europa. Van bij de start, meer dan 20 jaar geleden, tot op vandaag, wordt onze manier van lesgeven enorm op prijs gesteld.

 16. In welke taal wordt de opleiding aan de IAO verstrekt?

  De lessen in Gent (B), Antwerpen (B) en Zeist (Nl) gaan door in het Nederlands. Bij ons verlies je dus geen tijd met vertalingen waarbij dan nog vaak finesses verloren gaan.
  De opleiding in Mont-Saint-Guibert (B) gaat door in Frans

 17. Ik ben niet medisch geschoold. Kan ik osteopaat worden via propedeuse en parttime opleiding osteopathie?

  De enige mogelijkheid voor niet medisch geschoolden om osteopaat te worden in de Benelux, is via de fulltime opleiding te Gent (België) aan de IAO. Wij willen onze studenten opleidingen tot veilige en competente osteopaten en dit kan enkel met voldoende medische voorkennis. Starten met de parttime opleiding zonder medische voorkennis vinden we niet verantwoord. De leerdoelen en competenties van een goed academisch geschoold osteopaat, kunnen op die manier nooit worden gehaald.

  Een “propedeuse” of “vooropleiding” wordt in België niet als opleiding erkend. Enkel in Nederland bestaat de term “HBO-propedeuse” en dit is gelijkgesteld aan het Vlaamse diploma secundair onderwijs. Een Nederlandse HBO-propedeuse kan wel toegang verlenen tot een volwaardige fulltime opleiding tot BSc.Ost. en/of MSc.Ost.
  Propedeuse komt niet voor in de BAMA structuren zoals aangenomen door 46 Europese landen en ook de “Benchmarks for Training in Osteopathy” van de Wereldgezondheidsorganisatie erkennen geen propedeuse.

 18. Ik ben al met een opleiding in de osteopathie aan een ander instituut begonnen. Kan ik nog naar de IAO overstappen?

  Ja, dit kan. Bezorg ons via mail (info@osteopathy.eu) een attest van de cursussen en examens die je al hebt afgelegd en dan stellen wij voor jou een individueel programma samen.

 19. Hoeveel tijd heb ik nog om mij in te schrijven?

  Niet een bepaalde datum maar wel het aantal ingeschrevenen bepaalt het aantal vrije plaatsen. De laatste jaren was het zo dat rond eind augustus alle plaatsen waren ingenomen. Eens het nieuwe academiejaar van start is gegaan, heb je tijd tot 1 november om je voor dat academiejaar in te schrijven. Als je twijfelt of je nog op tijd bent, neem dan contact met ons op.

Osteopathie

 1. Welke klachten behandelt de osteopaat?

  Osteopaten kunnen helpen bij heel wat klachten. Als je zou twijfelen of osteopathie iets voor jou kan doen, mag je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen terecht in onze Clinic voor een gratis osteopathische behandeling.

  Mogelijke klachten kunnen zijn:

  Bij zuigelingen:

  • refluxproblemen
  • slaapstoornissen
  • huilbuien
  • strabisme
  • schedelvervormingen
  • futloosheid
  • onrust
  • slikstoornissen
  • voedingsintolerantie

  Bij kinderen:

  • houdingsafwijkingen
  • dyslexie
  • hyperkinesie
  • hoofdpijn
  • evenwichtsproblemen
  • ademhalingsmoeilijkheden (sinusitis, nasale drip, astma)
  • asymmetrisch kruipen
  • strabisme
  • lui oog
  • vertraagde spraakontwikkeling
  • gebitsproblemen
  • motorische achterstand
  • slaapstoornissen
  • KISS syndroom
  • buikklachten
  • MBD (Minimal Brain Damage)

  Bij volwassenen:

  • klachten in schouder, elleboog, pols, bekken, heup, knie, voet
  • rugpijn, nekpijn zowel acuut als chronisch
  • reumatische aandoeningen
  • scoliose
  • uitstralende pijnen
  • bewegingsbeperkingen
  • sportblessures, tendinitis, whiplash
  • verschillende vormen van hoofdpijnen
  • sinusitis
  • krampen
  • stressincontinentie
  • ademhalingsproblemen zoals astma of CARA
  • maagklachten, misselijkheid, reflux, branderig gevoel
  • chronische vermoeidheid
  • restklachten na operaties
  • hartkloppingen
  • oorsuizingen
  • slikklachten
  • kaakproblemen
  • vermoeidheid
  • stress
  • menstruatieklachten
  • postnatale klachten
  • aangezichtspijnen
  • slapende benen, tintelingen in de benen
  • darmklachten
  • posttraumatische klachten
  • preventie

  Bij sporters:

  • sportblessures, acuut en chronisch
  • preventie van sportblessures
  • posttraumatische klachten
  • optimalisering trainingsschema’s
  • voedingsadviezen
  • preventie en weerstandsverhoging
 2. Wordt osteopathie door de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen terugbetaald?

  Sinds 1 januari 1999 wordt osteopathie in België door de meeste ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen gedeeltelijk terugbetaald in het kader van de bijkomende verzekering. Bij het Register voor de Osteopaten van België (R.O.B.) , alsook bij de ziekenfondsen zelf, kunt u de lijst met erkende osteopaten verkrijgen.

  In Nederland wordt de osteopathie al langer terugbetaald. Bij het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.) , alsook bij de ziekenfondsen zelf, kunt u de lijst met erkende osteopaten verkrijgen.

  In onze Clinic in Gent (België) kan iedereen terecht voor een gratis osteopathiebehandeling.

 3. Wat kost een osteopathiebehandeling?

  Eén behandelingssessie duurt ongeveer een halfuur en kost tussen de 50 en de 75 Euro. Wanneer de osteopaat erkend is, betalen de ziekenfondsen onder bepaalde voorwaarden de behandeling gedeeltelijk terug. In onze Clinics in Gent en Antwerpen (België) kan iedereen terecht voor een gratis osteopathiebehandeling.

 4. Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropraxie?

  De chiropraxie besteedt alleen aandacht aan het bewegingsstelsel (gewrichten, spieren, pezen,...) De osteopathie heeft echter ook oog voor het visceraal systeem (de organen en de ingewanden) en ook voor de schedel, omdat zich hier de oorzaak kan bevinden voor pijnen en problemen in het bewegingsstelsel. De osteopathie heeft een veel ruimere aanpak van de patiënt dan de chiropraxie.

 5. Hoort osteopathie thuis in het rijtje van een esoterische studierichting?

  Wanneer men een bepaald verschijnsel of effect niet begrijpt, wordt nogal snel gesproken van een mirakel. Aan de IAO leren we je geen mirakels maar wel wetenschappelijk onderbouwde technieken, die in de juiste combinatie en volgorde leiden tot een hoogstaande behandeling.

 6. Wat is het verschil tussen osteopathie en kinesitherapie, fysiotherapie en manuele therapie?

  Kinesitherapie en fysiotherapie zijn waardevolle therapieën die tot de klassieke geneeskunde behoren en die voornamelijk gericht zijn op de revalidatie. De manuele therapie is een specialisatie van de kinsesitherapie en van de fysiotherapie.

  Osteopathie heeft een volledig eigen en uniek concept waardoor het volledig los staat van de kinesitherapie, fysiotherapie en manuele therapie. Het osteopathisch concept bestaat uit de holistische visie op de mens waarbij de permanente interactie tussen het bewegingssysteem, het visceraal systeem (de organen en ingewanden) en het craniosacraal systeem (het neuro-endocrien systeem) centraal staan. De osteopathie kan enkel en alleen door osteopaten worden uitgeoefend omdat osteopaten zijn opgeleid tot competente, veilige en onafhankelijke therapeuten. Zij zijn de functie ingenieurs die de bewegingsverliezen van alle weefsels op een veilige en zachte manier onderzoeken en corrigeren.

 7. Is de osteopathie in België nu wel of niet wettelijk geregeld?

  Op 29 april 1999 werd de zogenaamde wet “Colla” op de niet-conventionele geneeswijzen door het federaal parlement goedgekeurd. Deze wet wil de beoefenaars van vier niet-conventionele geneeswijzen, te weten osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie gaan registreren. Alvorens deze wet volledig van toepassing kan zijn dienen er eerst nog zogenaamde uitvoeringsbesluiten te worden gemaakt. Dit zal wellicht nog jaren duren. Het betekent alleszins dat de overheid zich momenteel nog niet uitspreekt over wat een goede opleiding in de osteopathie is.

  Vergeet echter niet dat je via de IAO officiële universitaire diploma's in de osteopathische geneeskunde kunt behalen nl. de Bachelor of Science with Honours in Osteopathic Medicine en de Master of Science in Osteopathie. Het Ministerie van Onderwijs schreef op 16 november 2001 het volgende: “Elk diploma in de osteopathie behaald in een ander land van de Europese Unie dat in dat land ook erkend is voor de beroepsuitoefening, laat de houder ervan wel toe zijn beroep ook in België uit te oefenen, evenwel niet in het stelsel van terugbetaling door het Riziv”.

  Het dient wel te worden aangestipt dat osteopathiebehandelingen die door IAO-afgestudeerde osteopaten verstrekt worden, in het kader van de vrije bijkomende verzekering wèl terug betaald worden.

 8. Hoe en waar kan ik een competente osteopaat vinden?

  Een competente osteopaat wordt, na een kwalitatief hoogstaande opleiding, lid van en erkend door de BVBO-UPOB (Beroepsvereniging van de Belgische osteopaten - Union Professionnelle des Ostéopathes de Belgique), de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en/of het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Alle osteopaten die van één van deze registers lid zijn, hebben een sluitende verzekering en houden zich aan de strenge deontologische code.

 9. Hoe werkt de osteopaat?

  Als je langsgaat bij een osteopaat, zal hij samen met jou verschillende stappen doorlopen.

  De anamnese

  Eerst en vooral onderzoekt de osteopaat wat er aan de basis van de klachten kan liggen. Vroegere aandoeningen en de medische geschiedenis van de patiënt zijn daarbij onmisbare informatiebronnen.

  Het klinisch bilan

  Daarna stelt hij een klinisch bilan op: via grondige palpatie, mobiliteitstesten, neurologische tests enz. De resultaten van vroegere onderzoeken en radiografieën kunnen daarbij verhelderend zijn. Pas dan oordeelt de osteopaat of hij de patiënt een gepaste therapie kan geven. Zoniet, verwijst hij de patiënt door naar de huisarts.

  De behandelingsstrategie

  Is osteopathie aangewezen, dan stelt de osteopaat, in samenspraak met de patiënt, een behandelingsstrategie op die louter en alleen gebaseerd is op zachte manuele technieken. De osteopaat schrijft geen medicijnen voor en maakt evenmin gebruik van om het even welke invasieve techniek (inspuiting, operatie,...)

  Het doel

  Het doel van de behandeling is om een beter evenwicht te brengen tussen de structuur en alle functies van het lichaam.

  De osteopaat behandelt niet de ziekte, maar probeert de natuurlijke genezingsprocessen van de zieke te stimuleren.

  De osteopaat licht ook altijd de huisarts in over de behandelingsmethode en -evolutie.